Na akci se sjelo více než 180 dětí z 9 ústavů v regionu, přičemž nejvzdálenější ústav přijel až z Poděbrad. V doprovodném programu vystoupily kostelecké mažoretky, nechyběla ani ukázka kosteleckých hasičů, kteří v tropickém parnu odzkoušeli i stříkačku. Asi nejvíce přítomné zaujal seskok tří parašutistů.