Rychnovský šachový klub Panda příkladem mezinárodní spolupráce.

 

Spolupráce založená především na sestavení společných česko-polských týmů v soutěžích družstev se odvíjí hlavně od iniciativy hlavních realizátorů, Jiřího Daniela na české straně a Slavomíra Michlovského na polské straně. Oba se sešli mnohokrát během projektu, aby dohodli detaily vzájemné spolupráce.

V uplynulé sezoně, kdy byl realizován projekt Rošáda II, bylo sehráno jen na území Euroregionu Glacensis třináct zápasů česko-polských týmů ve II. lize a krajském přeboru a mnoho dalších zápasů česko-polského týmu mimo euroregion, čímž se spolupráce rozšířila a nemohla být zdaleka celá kryta z prostředků Evropské unie. Plodem byl postup A-týmu dospělých do I. ligy.

Důležitou součástí projektu byly výměny trenérů. Ty se uskutečnily nejen při zápasech A a B družstva dospělých, A-týmu dorostu, ale především na vícedenních turnajích, kde polští i čeští trenéři působili společně pro všechny děti z obou oddílů. To se projevilo na vzrůstu výkonnosti klubu během turnajů Pobeskydí a Turnajů šachových nadějí ve Frýdku-Místku, v Náchodě či Jeseníku.

Se severními sousedy

Zájem o šachy probouzí každoročně mezinárodní utkání Klodzko – Rychnov, které se letos hrálo opět novou formou v polském Klodzku.

Činnost a historie Pandy stejně jako popis některých dílčích akcí projektu jsou uvedeny v šachové ročence zachycující dění v sezoně 2006-2007.

Výhodou činnosti sportovního klubu spojené s realizací projektů z programu Interreg III A je nepochybně finanční dotace ve výši 75 procent prostředků nutných k realizaci projektu. Nevýhodou je nepochybně to, že zbývajících pětadvacet procent musí klub na činnost zabezpečit sám. Další nevýhodou je, že v klubu musí mít dostatek velmi obětavých lidí, ochotných podstoupit obrovskou byrokratickou administrativní zátěž, protože na krytí osobních nákladů lze vyčlenit jen malou část rozpočtu. Ta však rozhodně nepokryje náklady na skutečně odvedenou práci, která je pro změnu podmínkou pro vyplacení udělené dotace.

Čekání na finance

Mezi velké nevýhody lze rozhodně zařadit i harmonogram finančních toků. Projekt Rošáda II vznikl v květnu roku 2006. Byl realizován a podařilo se profinancovat plných sto procent skutečných nákladů projektu, což činilo přibližně 350 tisíc korun, výhradně ze zdrojů klubu od září 2006 do srpna 2007.
Letos v září bylo odevzdáno vyúčtování a zkušenost říká, že klub bude nyní čekat přibližně devět měsíců na řádnou kontrolu všech dokladů a příjem dotace za sedmdesát pět procent již profinancovaných nákladů (přibližně do května příštího roku 2008). To je pro malý šachový oddíl suma, na kterou si musí velký díl peněz půjčit, jinak by nemohl jinou běžnou činnost realizovat.

Projekt byl realizován z programu Interreg III A pod názvem ROŠÁDA II, CZ.04.4.85/2.2.02.1/0739.
Jiří Daniel, předseda šachového klubu Panda Rychnov nad Kněžnou