Stáli jsme spolu u vstupu do chrudimské sokolovny, ve které právě začínal karneval dětí. Dole na ploše se pohybovala současná náčelnice chrudimského Sokola a jeho dobrá duše, bez které nic v Sokole nejde - Nina Nováková. Jak jinak, pomáhala objevovat malým dětem mnohdy první doteky pohybových aktivit.

Uvědomil jsem si, že ačkoli je chrudimskému Sokolu sto padesát let, jeho funkce se nezměnila. Do Sokola se vždycky chodilo cvičit, ani v minulém režimu pojem Sokol ze slovníku lidí nevymizel. Dnes přišly do sokolovny děti v karnevalových kostýmech, a přece to byl trochu jiný karneval. Rodiče za pomoci cvičitelů vedli děti jakoby kruhovým tréninkem a děti poznávaly třeba trampolínu (bylo vidět, že mnohé na ní stály poprvé) nebo klasickou gymnastickou kozu, stůl…

A co Karel Pippich? Nezasvěcený má pocit, že Chrudim Pippichovi patřila.
Walter Loewy: „JUDr. Karel Pippich byl zvolen starostou Sokola v roce 1885. Od té doby rostl význam chrudimského Sokola. Měl vizi a uměl za ní jít. Díky němu se bazarová slavnost roku 1886 stala podnětem k výstavbě chrudimské Sokolovny. Vybralo se 2.200 zlatých, a to byl základ na postavení vlastní tělocvičny. Pod jeho vedením si pak Sokolové skutečně svoji Sokolovnu v roce 1892 postavili.“
Nina Nováková: „To už byl Sokol opravdu součástí života lidí. „Spolek paní a dívek“ v Chrudimi zhotovil slavnostní prapor a možná, že to bylo i důvodem k založení ženského odboru Sokola. Po otevření sokolovny byl uspořádán župní slet, na němž cvičilo 320 cvičenců, což byl na tehdejší dobu velmi značný počet. Sokolovna se stala centrem života v Chrudimi.“

Kolik má dnes členů chrudimská jednota Sokola?
Nina Nováková: „K zakládajícímu oddílu Sokolské všestrannosti se postupně přidaly další oddíly, sportovní gymnastika, moderní gymnastika. K nim se přidala házená, basketbal, volejbal, stolní tenis, cyklistika. Postupem času přibyly v Sokole i modernější sporty jako jsou mažoretky, florbal a dětský aerobik. Naše jednota má více než šest stovek členů.“