Členy výkonného výboru OS ČUS Rychnov n. K. byli zvoleni: Zdeněk Alt, Hana Čiháková, Václav Dušek, Miroslav Charvát, Ladislav Martínek, Jan Novák, Jindřich Urbánek a Zdeněk Vítek. Revizní komise bude pracovat ve složení Antonín Bartoš, Jana Hlavatá a Milan Hrubý.
Ve zprávě o činnosti Sportovního sdružení ČSTV Jan Langr seznámil přítomné zástupce oddílů a svazů s prací výboru za uplynulé volební období a s vývojem  situace v České unii sportu.

Velkou pozornost věnoval úloze a fungování Servisních center sportu na úrovni krajů a okresů, od nichž se očekává lepší koordinace v přerozdělování financí do regionů.

V další části svého úvodního vystoupení Jan Langr informoval o dalším ročníku ankety Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2013 a o mezinárodní výměně mládeže v rámci Evropské unie.
Po ekonomické části (vyúčtování roku 2013 a návrhu rozpočtu na rok 2014), zprávě revizní komise a ocenění zasloužilých členů ČSTV přišla na řadu stěžejní část jednání – změna stanov Okresního sdružení ČUS Rychnov n. K., volba předsedy, výkonného výboru a revizní  komise.

  Zatímco volba orgánů a schválení stanov proběhly bez problémů, největší diskuse se rozběhla o výši členských příspěvků. Nakonec byla ze třech variant (20 Kč, 15 Kč a 10 Kč) schválena až třetí "desetikorunová".