Smyslem tohoto slavnostního aktu je ocenění a ohodnocení dlouhodobé, dobrovolné a výjimečné práce členů ČSTV v tělovýchově a sportu na úrovni okresní organizace, tělovýchovných jednot, sportovních klubů, okresních svazů, sportovních komisí a ostatních tělovýchovných orgánů.

Čestné uznání ČSTV
Jaroslav Hlušička, člen SK Albrechtice nad Orlicí. V současné době vykonává funkci předsedy SK Albrechtice nad Orlicí. Dříve byl aktivním hráčem, později rozhodčím a delegátem ve fotbalových soutěžích. Má velký podíl na výchově mládeže v Albrechticích nad Orlicí.V letošním roce dosáhl životního jubilea 65 let.

Miloš Houdek, člen SKI Zdobnice. Je dlouholetým předsedou TJ SKI Zdobnice.V současné době vykonává funkci lektora základního lyžování KLS v Hradci Králové. V letošním roce dosáhl životního jubilea 65 let.

Ing. Otakar Krásný, člen Kajmanu Dobruška. Je dlouholetým předsedou TJ Kajman Dobruška. Aktivně působí jako trenér a podílí se na výchově malých dětí při výuce plavání v plavecké škole. V letošním roce dosáhl životního jubilea 60 let.

Miroslav Kratochvíl, člen Spartaku Opočno. Dlouholetý člen výboru TJ Spartak Opočno. Do roku 2011 vykonával funkci vedoucího mužstva dospělých ve fotbalovém oddíle. Byl dlouholetým dopisovatelem sportovní redakce okresních i krajských novin. Měl velký podíl při zajišťování fotbalových a hokejových sportovních akcí. V letošním roce dosáhl životního jubilea 65 let

Jan Podolka, člen Baníku Vamberk. Stolní tenis hraje více než 50 let. Začínal v SKST Děčín, pak hrál za Spartak Rychnov n. K., Sokol České Meziříčí a TJ Baník Vamberk. Hrál v ligových i regionálních soutěžích. V současné době hraje veteránské a regionální turnaje, kde dosahuje velmi dobrých výsledků. Několik let byl členem výkonného výboru Okresního svazu stolního tenisu v Rychnově nad Kněžnou. V současné době je předsedou oddílu stolního tenisu TJ Baník Vamberk a vykonává funkci místopředsedy TJ Baník Vamberk. V letošním roce dosáhl životního jubilea 65 let.

Roman Schrom, člen Sokola Žďár nad Orlicí. Dlouhá léta vykonával funkci předsedy TJ Sokol Žďár nad Orlicí. Má velký podíl na výstavbě fotbalového areálu ve Žďáru nad Orlicí. V letošním roce dosáhl životního jubilea 75 let.

Josef Sekyra, člen Sokola Žďár nad Orlicí. Dlouholetý člen TJ Sokol Žďár nad Orlicí. V současné době pracuje jako sekretář fotbalového oddílu. V minulosti vykonával funkci předsedy DCK v OFS Rychnov nad Kněžnou. V letošním roce dosáhl životního jubilea 65 let.

Vladimír Sonnevend, člen SK Solnice. Byl předsedou oddílu i členem výboru SK, vedoucím družstva mužů, které soutěžilo ve 3. a později i v 2. kuželkářské lize. Pracoval s mládeži, organizoval náborové závody, dlouhodobě vedl družstvo dorostu v krajských soutěžích a organizoval soutěže neregistrovaných. V roce 2009 byl Okresním svazem kuželek v Rychnově nad Kněžnou vyhodnocen jako nejaktivnější funkcionář. V současné době pracuje v oddílu kuželek jako kronikář oddílové kroniky. V letošním roce dosáhl životního jubilea 60 let.

Anna Šabartová , členka TJ Turista Kostelec nad Orlicí. Aktivně organizuje turistické výlety a autobusové zájezdy pro turisty v Kostelci nad Orlicí. V současné době je předsedkyní TJ Turista Kostelec nad Orlicí. V letošním roce dosáhla životního jubilea 70 let.

Čestný odznak ČSTV
Antonín Bartoš, člen Sdružení turistů města Vamberk. V současné době vykonává funkci předsedy revizní komise OVV ČSTV v Rychnově nad Kněžnou. V minulosti vykonával funkci člena revizní komise ČSTV Praha. Dlouholetý sportovec – orientační běžec. Má velký podíl na výchově mladých sportovců v orientačním běhu ve Vamberku. V roce 2007 obdržel Čestné uznání od ČSTV Praha. V letošním roce dosáhl životního jubilea 65 let.

Václav Dušek, člen Sokola Černíkovice. Dlouholetý hráč fotbalu. V současné době vykonává funkci člena OVV ČSTV Rychnov nad Kněžnou a tajemníka TJ Sokol Černíkovice. Jmenovaný má velké zásluhy na vybudování sportovního areálu v Černíkovicích. V roce 2007 obdržel Čestné uznání od ČSTV Praha. V letošním roce dosáhl životního jubilea 65 let.

Miroslav Frydrych, člen Startu Rychnov nad Kněžnou. Dlouholetý aktivní hráč kuželek. Do roku 2011 vykonával funkci předsedy Okresního svazu kuželek a předsedy TJ Start Rychnov nad Kněžnou. Působí jako rozhodčí v mistrovských soutěžích. Jmenovaný má velký podíl na výstavbě kuželny a výchově mladých sportovců. V roce 2007 obdržel Čestné uznání od ČSTV Praha. V letošním roce dosáhne životního jubilea 65 let.

Josef Hejhal, člen FC Kostelec nad Orlicí. Dlouholetý člen výboru fotbalového klubu v Kostelci nad Orlicí. Do roku 2011 vykonával funkci člena sportovně technické komise OFS v Rychnově nad Kněžnou. V roce 2007 obdržel Čestné uznání od ČSTV Praha. V letošním roce dosáhl životního jubilea 70 let.
František Krch, člen TJ Turista Kostelec nad Orlicí. Má velký podíl na obnově činnosti této TJ. V minulosti pracoval ve funkci člena komise výstavby OVV ČSTV v Rychnově nad Kněžnou.V roce 2007 obdržel Čestné uznání od ČSTV Praha. V letošním roce dosáhl životního jubilea 70 let

Ing. Zdeněk Vítek, člen OB Spartak Rychnov nad Kněžnou. Dlouholetý sportovec orientačního běhu. V současné době vykonává funkci tajemníka OB Spartak Rychnov nad Kněžnou, předsedy Sportovní komise orientačního běhu v Rychnově nad Kněžnou a je členem OVV ČSTV Rychnov nad Kněžnou. Aktivně se podílí při organizování závodů mládeže v orientačním běhu. V roce 2007 obdržel Čestné uznání od ČSTV Praha. V letošním roce dosáhl životního jubilea 65 let.

Medaile „Za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu"


Miroslav Charvát, člen TJ Sokol Čestice.V současné době pracuje ve funkci člena OVV ČSTV, předsedy STK KVS v Hradci Králové, je členem okresních svazů: volejbalu, ledního hokeje a FAČR v Rychnově nad Kněžnou. Aktivně působí jako rozhodčí volejbalu. Je dlouholetým předsedou TJ Sokol Čestice. Tuto funkci vykonává od roku 1971. V roce 2002 obdržel Čestné uznání a v roce 2007 Čestný odznak od ČSTV Praha. V letošním roce dosáhl životního jubilea 70 let.

Zdeňka Jarešová, členka Sdružení turistů města Vamberk. Dlouholetá členka Okresního svazu turistiky v Rychnově nad Kněžnou. Pracovala v Okresní revizní komisi OVV ČSTV Rychnov nad Kněžnou. V současné době vykonává funkci předsedkyně turistického klubu STM Vamberk. V roce 2002 obdržela Čestné uznání a v roce 2007 Čestný odznak od ČSTV Praha. V letošním roce dosáhla životního jubilea 80 let.

Mgr. Jan Langr, člen TJ Potštejn. Od roku 1986 zastává funkci předsedy OVV ČSTV v Rychnově nad Kněžnou. Od mládí aktivní sportovec (hokej, basketbal, volejbal, orientační běh). Později pracoval s mládeží jako trenér a organizátor sportovních akcí v orientačním běhu. V roce 2002 obdržel Čestné uznání a v roce 2007 Čestný odznak ČSTV Praha. V letošním roce dosáhl životního jubilea 70 let.

Knižní dar
Vladislav Michl, člen SKI Zdobnice. Letos oslavil životní jubileum 75 let. Čestné uznání obdržel v roce 2002 a Medaili v roce 2007. ⋌(dr)