Tradiční nohejbalové klání se koná v místním sportovním areálu. Prezence družstev: do 9.00 hodin. Startovné: 150 korun za družstvo. Občerstvení zajištěno. Více informací a kontaktní telefon: 602 106 616.