K cyklu Koncerty pro varhany, který začal 22. března komponovaným pořadem, v němž vystoupili špičkoví umělci Jaroslav Tůma (hammerklavier) a herecká legenda Josef Somr, se iniciativně připojila Základní umělecká škola v Dobrušce koncertem žáků hudebního oboru.

V bohatém šestnáctidílném programu zazní 23. května v Husově sboru skladby Paganiniho, Beethovena, Haydna, Dvořáka, Strausse a mnoha dalších skladatelů v provedení na kytaru (Eliška Marková, Kateřina Voglová), klarinet (Veronika Faltová, Petra Koblásová, Nela Sušánková), housle (Martina Drašnerová, Jana Peterová, Michal Verner), příčnou flétnu (Martina Debelková), violoncello (Jiří a Josef Tužilové), akordeon (Jan Preclík a Lukáš Koblása) nebo trubku (Martin Obršál, Miloš Zahradník). Flétnový soubor Orchideje zahraje Slovanský tanec č. 1 Antonína Dvořáka a valčík Na krásném modrém Dunaji Johana Strausse.

V pěvecké části vystoupí Matěj Pavel (tenor) a dále pěvecký kvartet s traditionaly. Koncert začíná v 17 hodin a jeho úplný závěr bude patřit Dětskému pěveckému sboru ZUŠ. Pod vedením Šárky Potůčkové zazpívá lidovou Tancuj, tancuj nebo velice známou píseň Hallelujah od Leonarda Cohena. Výtěžek dobrovolného vstupného bude dalším příspěvkem na záchranu nástroje.

Vedle cyklu Koncerty pro varhany pokračuje již třetí měsíc adopce jednotlivých varhanních píšťal. Mezi ty, kteří „znovunarození" královského nástroje podpořili a také obdrželi děkovný list s konkrétní adoptovanou píšťalou, patří vedení dobrušské radnice, zastupitelé, lékaři, učitelé (současní i bývalí), místní podnikatelé a firmy, celé rodiny a několik desítek občanů z Dobrušky i okolí nebo těch, co mají k městu F.L.Věka či hudbě nějakou vazbu.

Organizátory záchrany varhan nesmírně těší, že částka z adopce v minulých dnech překročila 100 tisíc korun, a tak naděje, že vzácný nástroj v Husově sboru znovu bude hrát právě v roce, kdy uplyne 600 let od smrti mistra Jana Husa, dostává opravdu reálnou podobu.

Dana Ehlová