VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Langr: Lednová valná hromada bude přelomová

Rychnov nad Kněžnou /ROZHOVOR/ -S předsedou OVV ČSTV Rychnov nad Kněžnou Janem Langrem nejen o současném stavu a výhledu na financování sportu

27.12.2011
SDÍLEJ:

Jan Langr.Foto: DENÍK/Leoš Dragůň

Financování sportu a budoucnost ČSTV, to byly hlavní otázky, na které odpovídal JAN LANGR, předseda OVV ČSTV Rychnov nad Kněžnou.

Stav v ČSTV je vzhledem k situaci kolem Sazky a jejího nefinancování sportu kritický. Můžete přiblížit průběh stěžejních jednání, která se uskutečnila během letošního roku?
Všechno odstartovalo pravděpodobně 3. listopadu 2010, kdy se sešel na jednání s generálním ředitelem Sazky a.s. Alešem Hušákem člen VV ČSTV ing. Ivo Kaderka, předseda svazu tenisu. Po jejich asi vypjatém rozhovoru bylo jasné, že se ČSTV řítí do propasti, finanční krize. Následně 35 sportovních svazů bez fotbalu a hokeje založilo Iniciativu 2011, která začala vystupovat proti VV ČSTV a zcela ovlivnila jednání dubnové valné hromady (VH). Na té nebyla přijata změna názvu organizace, změna Stanov ČSTV, nebyla přijata zpráva o činnosti VV ČSTV. Snad jediným pozitivním z celé VH bylo, že byla ustavena pracovní skupina 9+9 k návrhu novely Stanov pod koordinací legislativní rady ČSTV.

Ustavená skupina zástupců národních svazů a regionů měla vypracovat nové Stanovy a do 30. listopadu 2011 s nimi seznámit sdružené subjekty. Dohodnuty byly zásady název ASČR, budou existovat dvě komory, na VH jen jedno společné hlasování obou komor. Kromě tohoto návrhu Stanov však existovaly jiné návrhy dalších skupin. Proto se 16. listopadu uskutečnil kulatý stůl (Svoboda, ing. Reichl, ing. Bauer,..) Tam vznikla definitivní verze návrhu Stanov. Bylo dosaženo dohody tak, aby nové Stanovy byly na další VH prohlasovatelné. Už se nepočítalo se změnou názvu organizace.

22. listopadu se v Praze na Strahově uskutečnila porada zástupců regionů, na kterou byli jako hosté přizváni ing. Karel Bauer a JUDr. Jansta z komory národních svazů. Cílem porady bylo seznámit se s připravovanými materiály na nastávající VH a dohodnout případné rozdíly v pohledu na průběh VH. K návrhu nových Stanov host ing. Bauer uvedl: „ČSTV musí dostat novou šanci, musí se stát pozitivní organizací, což umožní získávat další finance. Jsme jediný sport (TJ/SK a národní svazy), za svazy uděláme vše pro to, aby nové Stanovy byly v sobotu schváleny.“

V závěru listopadu se uskutečnila poslední VH ČSTV. Co vrcholné jednání v Nymburku přineslo?
Poslední VH ČSTV se uskutečnila 26. listopadu v Nymburku s programem, který obsahoval deset bodů. Vlastní jednání proběhlo v překvapivě korektní atmosféře, na závěr byla přijata usnesení velkou většinou hlasů v obou komorách. Kromě jiného nebyla schválena změna názvu organizace na Asociaci sportu České republiky, byla schválena změna Stanov ČSTV, valná hromada odvolala předsedu, místopředsedy a členy VV ČSTV ze svých funkcí a pověřila je výkonem svých funkcí do 28. ledna 2012 a přípravou valné hromady ČSTV 28. ledna 2012.

Přibližte čtenářům financování sportu v našem rychnovském regionu včetně přesných čísel.
Pro letošní rok 2011 už vyschly vlastní zdroje ČSTV (Sazka, akciové společnosti). Ministerstvo financí rozdělilo 270 milionů korun akcionářům Sazky (tzv. kalouskovné) ale ne do ČSTV jako střešní organizace, ale jen svazům s tím, že to jsou peníze na malé kluky a ne na břichaté bafuňáře. Bohužel se záměr asi nezdařil, protože finance skutečně až „dolů“ rozdělila jen FAČR, v ostatních svazech peníze uvízly asi na ústředí svazů, maximálně šly do krajů.

Na provoz a údržbu jsme od MŠMT obdrželi a také rozdělili 435 700 Kč, ale jen těm TJ/SK, které buď vedou podvojné účetnictví nebo se zavázaly, že ho za rok 2011 povedou. Peníze tak odešly do 24 TJ/SK, některé TJ na tuto podmínku nepřistoupily, a tak na finance na provoz a údržbu nemají nárok.

Na Sportuj s námi jsme od MŠMT obdrželi 48 900 Kč. Také tyto finance jsme mohli poslat pouze tam, kde je vedeno podvojné účetnictví.

Jaká opatření jste přijali k pokrytí rozpočtu OVV?
Všechny státní peníze roku 2011 jsme rozdělili do TJ/SK. Na činnost VV a sekretariátu OVV jsme obdrželi od firmy Gladiolus 400 000 Kč od FAČR 150 000 Kč a od firmy ČOK 85 tisíc Kč. Tyto finance ani zdaleka nestačily pokrýt rozpočet OVV, který připravil tajemník František Jehlička. Přes všechna možná úsporná opatření vedla situace k tomu, že jsem 26. září podepsal pro oba pracovníky aparátu výpovědi z pracovního poměru k 1. říjnu s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Od 1. prosince tedy sekretariát regionálního sdružení v podstatě neexistuje, služby pro TJ/SK a svazy musíme zajistit jiným způsobem.

Do příštího roku vstoupí ČSTV s dluhem přibližně 286 milionů korun. Máte představu o financování sportu v regionu?
Z toho co jsem uvedl vyplývá, že ani v roce 2012 nemohou TJ/SK a regionální sdružení počítat s vlastními zdroji (Sazka, akciové společnosti). O kalouskovném 270 milionů Kč z MF se spekuluje, že v letošním roce nebude buď vůbec k dispozici nebo přejde pro MŠMT. A státní peníze MŠMT na provoz a údržbu a Sportuj s námi byly už v letošním roce „odkloněny“ výhradně přes svazy. A kdo z TJ/SK si již v září nepožádal o peníze na rok 2012 v těchto dvou kapitolách prostřednictvím národních svazů, nedostane příští rok také ani korunu.

S tím souvisí i otázka samotného fungování výkonného výboru.
Výkonný výbor Sportovního sdružení ČSTV by se měl scházet v úsporném režimu asi jednou za dva měsíce už z toho důvodu, že nám končí mandát v příštím roce. A jsme toho názoru, že je dost věcí mezi valnými hromadami, o kterých by měl jednat zvolený orgán. František Jehlička a Dáša Hubálková budou nadále pracovat pro Sportovní sdružení na smlouvy jako o.s.v.č. Už v lednu je zapotřebí zpracovat statistiku za všech 90 tělovýchovných jednot okresu, připravit odpovědně vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu, vyplnit přehledy o hospodaření TJ/SK, pomoci při podvojném účetnictví atd. Nemáme z úsporných důvodů pevnou telefonní linku, vše řešíme přes mobily a hlavně e-maily, neboť takto máme spojení na všechny tělovýchovné jednoty a pracovníky svazů a sportovních komisí. Jsme rozhodnuti, na rozdíl od asi 12 okresů ČR, pokračovat ve službách pro sdružené subjekty po celý rok 2012.

Co očekáváte od volební VH ČSTV, která se uskuteční 28. ledna v Nymburku?
Lednová valná hromada bude zřejmě přelomová v životě ČSTV. Za zásadní bod jejího jednání považuji zvolení nového výkonného výboru ČSTV. Připravován je volební řád této VH. I proto se 7. prosince 2011 sešli na poradě v Pardubicích zástupci okresních organizací krajů Hradec Králové, Pardubice a Liberec, aby se shodli na tom, jak má v komoře TJ/SK volba proběhnout. Chceme připravit potencionální kandidáty do VV ČSTV, kandidáta na post místopředsedy. Cílem je také obnovení důvěry v potřebnost okresních organizací pro rozvoj sportu v ČR.

Pojďme k příjemnějším věcem. Jednou z nich je vzdělávací projekt EU na léta 2007 2013 s názvem Mládež v akci. Jak hodnotíte dosavadní mezinárodní setkání mladých sportovců?
Musím říci, že velmi pozitivně. Mezinárodních setkání mládeže se účastníme již od roku 2003, od začátku projektu se všech setkání v Německu, Polsku, Litvě, Lotyšsku, na Slovensku zúčastnilo již kolem 130 mladých sportovců ve věku 15 20 let. V letošním roce se uskutečnilo setkání v německém Schierke, kterého se zúčastnilo 9 mladých lidí. V listopadu získalo 5 studentů rychnovského Gymnazia po týdenním pobytu v Schierke a Berlíně mezinárodní certifikát, opravňující podílet se organizačně na dobrovolnických pracech ve prospěch mládeže. Veškeré náklady na pobyt a stravování a určitou část na dopravu účastníků jsou hrazeny z prostředků fondu EU Mládež pro Evropu. Zbylé náklady jsou pokryty vklady účastníků a také finančním darem KÚ Hradec Králové.

Budete v této akci pokračovat i v příštím roce?
Ano, pouta s partnery ze sedmi států jsou již tak silná, že chceme ve výměně mládeže pokračovat. Od 27. července příštího roku se chceme zúčastnit dalšího čtrnáctidenního kempu v německém Schierke a možná paradoxně chceme, aby mezinárodní výměna mládeže pokračovala i u nás. Pokud získáme finance z EU v programu Mládež v akci, pak chceme po šesti letech uspořádat kemp v ČR a to v Kostelci nad Orlicí. Zájem o účast už projevily delegace mládeže z Lotyšska, Litvy, Polska, Německa, Maďarska a Slovenska.

V únoru budou slavnostně vyhlášeny výsledky premiérového ročníku ankety Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2011. Co vás vedlo k jejímu vyhlášení a co od ní očekáváte?
My jsme už jedenáct roků po sobě na prosincových valných hromadách Sportovního sdružení oceňovali ty zasloužilé členy, kteří pro tělovýchovu a sport ve svém životě mnohé vykonali. Oceňovali jsme jejich dlouholetou, dobrovolnou, neplacenou trenérskou a organizátorskou práci na úrovni okresní organizace, tělovýchovných jednot, okresních svazů, sportovních komisí. Před pěti lety jsme na valných hromadách začali vyhlašovat i nejlepší sportovce roku. To bylo ale jen v omezené míře, protože po dohodě s okresními svazy a sportovními komisemi se vyhlašování týkalo jen sportovců v devíti sportovních odvětvích, což pochopitelně neobsáhlo všechny sporty provozované v tělovýchovných jednotách na okrese. Proto výkonný výbor v červnu rozhodl o tom, že vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu za rok 2011 uspořádáme ve spolupráci s Rychnovským deníkem, městem Rychnov nad Kněžnou a produkční a marketingovou agenturou ČOK-cz Praha. Mimochodem podobná vyhlášení nejlepších sportovců proběhnou na 55 místech České republiky. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v pátek 3. února 2012 od 18.00 hodin v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou. Akci bude moderovat Radek Šilhan, v kulturním programu vystoupí zpěváci Bohuš Matuš a Olga Lounová a mladí umělci z projektu Šance pro talent. Všechny ostatní podrobnosti k vyhlášení sportovců budou pravidelně publikovány na stránkách Rychnovského deníku. A co si od toho slibujeme? Chceme tím podpořit sport v regionu, ocenit výkony sportovců, ocenit práci trenérů, funkcionářů, ale také i těch, kteří sport v regionu podporují tj. městských a obecních úřadů, sponzorů.

Co byste vzkázal a popřál všem sportovcům, trenérům a dobrovolným pracovníkům v tělovýchově do nového roku?
Chci poděkovat všem tělovýchovným jednotám, sportovním klubům, svazům a sportům, sportovcům, funkcionářům, trenérům, cvičitelům, rozhodčím za obětavou práci v tělovýchově a sportu v roce 2011. A do roku 2012 hlavně pevné zdraví a naději, že budeme mít kde, proč a s kým sportovat.

Autor: Leoš Dragúň

27.12.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Evropské centrum na testování leteckých motorů má pravděpodobně na hradeckém letišti vzniknout na sklonku letošního roku. Přestože se jedná o unikátní projekt mimo jiné pod patronátem ČVUT,  u zástupců místních samospráv jeho vybudování vyvolává otazníky,

Centru vývoje a testování leteckých motorů už nestojí nic v cestě

Ilustrační fotografie.

Nepoctiví stánkaři jsou i podél cyklostezek

Nová lanovka v Černém Dole už má sedačky, vyhlíží zimní sezonu

Královéhradecko, Černý Důl - Na sjezdovce v Černém Dole se rozjela nová čtyřsedačková lanovka. Je největší letošní investicí SkiResortu Černá hora - Pec, do něhož areál patří. Zatím jen ve zkušebním provozu, bez cestujících.

OBRAZEM: Právě jsme se narodili

Rychnovsko - Vážení rodiče, díky vstřícnosti rychnovské porodnice vám přinášíme fotky nejmladších Rychnováků. Každý týden náš fotograf fotí nově narozená miminka.

Šachisté vstoupili do nové sezony

Rychnovsko - Úvodním kolem odstartovala Krajská soutěž – skupina východ šachových družstev.

V hradeckém kraji vystavili voliči účet i architektům krajské koalice

Hradec Králové /KOMENTÁŘ/ - Demokracie má díky volbám své vzrušující momenty, jakkoli by je v politice hledal možná jen masochista. V Královéhradeckém kraji voliči o víkendu dopsali příběh, který se začal vyprávět přesně před rokem po skončení krajských voleb.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení