Smyslem tohoto aktu je ocenění dlouhodobé a dobrovolné práce členů ČUS v tělovýchově a sportu na úrovni okresní organizace, TJ, sportovních klubů, okresních svazů, sportovních komisí a ostatních tělovýchovných orgánů.

Čestné uznání ČUS

Ladislav Jakubec, člen TJ TTC Lhoty u Potštejna, z.s. Jeden ze zakládajících členů dnes již bývalého oddílu stolního tenisu Blesk Proruby. Díky své nezdolné píli a oddanosti tomuto sportu se mu podařilo najít a vychovat spoustu okresních i krajských přeborníků ve všech žákovských kategorií. V letošním roce dosáhl životního jubilea 75 let.

Olga Myšáková, předsedkyně TJ Potštejn, z.s. Má velký podíl na rozvoji tělovýchovy a sportu v obci Potštejn. V současné době pracuje i jako cvičitelka – každý týden vede kondiční cvičení starších žen. V letošním roce dosáhla životního jubilea 60 let.

Miroslav Pavel, SK Přepychy, z.s. Bývalý aktivní hráč fotbalu a dlouholetý předseda SK Přepychy. V současné době působí jako trenér A-týmu dospělých. Má velký podíl na vybudování fotbalového areálu v Přepychách. V letošním roce dosáhl životního jubilea 60 let.

Miloslav Sršeň, TJ Sokol Častolovice, z.s. Dlouholetý předseda TJ Sokol Častolovice, z.s. a okresní organizace ASPV Rychnov nad Kněžnou. Dlouholetý hráč volejbalu. V současnosti působí jako rozhodčí volejbalu. V letošním roce dosáhl životního jubilea 60 let.

Miloslav Šíba, SKP Rychnov nad Kněžnou, z.s. Dlouholetý aktivní hráč fotbalu, v současné době zastává funkci místopředsedy v SKP Rychnov nad Kněžnou. Současně působí ve funkci sekretáře v TJ Sokol Javornice. V letošním roce dosáhl životního jubilea 60 let.

Miloš Židík, SK Přepychy, z.s. Dlouholetý předseda OFS Rychnov nad Kněžnou, člen výboru KFS Hradec Králové. Bývalý hráč fotbalu, rozhodčí krajských soutěží. V současné době působí jako delegát v republikových soutěžích FAČR. V letošním roce dosáhl životního jubilea 60 let.

Čestný odznak ČUS

Jana Hartmanová, dlouholetá funkcionářka OA ASPV v Rychnově nad Kněžnou a OO AŠSK. Měla velký podíl na organizaci spartakiádních akcí v okrese, kde vykonávala funkci náčelnice. Celý život se podílí na výchově mládeže. V letošním roce dosáhla životního jubilea 70 let.

Miloš Houdek, člen TJ SKI Zdobnice,z.s. Byl dlouholetým předsedou TJ SKI Zdobnice, z.s. V současné době vykonává funkci lektora základního lyžování KLS v Hradci Králové. V letošním roce dosáhl životního jubilea 70 let.

Jan Podolka, TJ Baník Vamberk, z.s. Stolní tenis hraje více než 50 let. Začínal v SKST Děčín, pak hrál za Spartak Rychnov n.K., Sokol České Meziříčí a TJ Baník Vamberk. Hrál v ligových i regionálních soutěžích, v současné době hraje veteránské a regionální turnaje. Několik let byl členem výkonného výboru Okresního svazu stolního tenisu v Rychnově nad Kněžnou. V současné době je předsedou oddílu stolního tenisu TJ Baník Vamberk, z. s. a pracuje ve výboru TJ Baník Vamberk, z.s. V letošním roce dosáhl životního jubilea 70 let.

Vladimír Sonnevend, člen SK Solnice, z.s. Je dlouholetým členem SK Solnice,z.s., předsedou oddílu kuželek i členem výboru SK, vedoucím družstva mužů, které soutěžilo ve třetí a později i v druhé kuželkářské lize. Stále se věnuje práci s mládeží, organizuje náborové závody, vede družstvo dorostu v krajských soutěžích a organizuje soutěže neregistrovaných. V letošním roce dosáhl životního jubilea 65 let.

Anna Šabartová, členka Sportovního klubu Turista Kostelec nad Orlicí, z.s. Aktivně organizuje turistické výlety a autobusové zájezdy pro turisty v Kostelci nad Orlicí. V současné době je místopředsedkyní Sportovního klubu Turista Kostelec nad Orlicí, z.s. V letošním roce dosáhla životního jubilea 75 let.

Medaile ČUS

Antonín Bartoš, předseda revizní komise OS ČUS v Rychnově nad Kněžnou. V minulosti vykonával funkci člena revizní komise ČSTV Praha. Dlouholetý sportovec – orientační běžec. Má velký podíl na výchově mladých sportovců v orientačním běhu ve Vamberku. V letošním roce dosáhl životního jubilea 70 let.

Václav Dušek, člen TJ Sokol Černíkovice, z.s. Dlouholetý hráč fotbalu. V současné době vykonává funkci člena VV OS ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s. a tajemníka TJ Sokol Černíkovice, z.s.. Václav Dušek má velké zásluhy na vybudování sportovního areálu v Černíkovicích. V letošním roce dosáhl životního jubilea 70 let.

Josef Hejhal, FK Kostelec nad Orlicí, z.s. Dlouholetý člen výboru fotbalového klubu v Kostelci nad Orlicí. Do roku 2011 vykonával funkci člena sportovně technické komise OFS v Rychnově nad Kněžnou. V letošním roce dosáhl životního jubilea 75 let.

Zdeněk Vítek, člen Sportovního klubu OB Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. Dlouholetý sportovec orientačního běhu. V současné době vykonává funkci tajemníka Sportovního oddílu OB Spartak Rychnov nad Kněžnou,z.s. a je místopředsedou VV OS ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. Aktivně se podílí při organizování závodů mládeže v orientačním běhu. V letošním roce dosáhl životního jubilea 70 let.

Věcný dar

Zdeňka Jarešová, bývalá dlouholetá předsedkyně turistického klubu STM Vamberk. Členka Okresního svazu turistiky v Rychnově nad Kněžnou. Mnoho let pracovala v Okresní revizní komisi OVV ČSTV Rychnov nad Kněžnou. V letošním roce dosáhla životního jubilea 85 let.

Vladislav Michl, člen SKI Skuhrova nad Bělou, z.s. Pracoval v Okresním svazu lyžování v Rychnově nad Kněžnou. Jmenovaný má velký podíl na organizaci tradičního lyžařského běhu „Orlický maratón“. V letošním roce dosáhl životního jubilea 80 let.

Miroslav Charvát, dlouholetý předseda TJ Sokol Čestice, z.s. Tuto funkci vykonával od roku 1971. V současné době pracuje ve funkci člena OVV ČSTV, předsedy STK KVS v Hradci Králové, je členem okresních svazů: volejbalu, ledního hokeje a FAČR v Rychnově nad Kněžnou. Aktivně působí jako rozhodčí volejbalu. V letošním roce dosáhl životního jubilea 75 let.

Jan Langr, člena TJ Potštejn, z.s. Od roku 1986 zastává funkci předsedy OVV ČUS v Rychnově nad Kněžnou,z.s.. Od mládí aktivní sportovec (lední hokej, basketbal, volejbal, orientační běh). Později pracoval s mládeží jako trenér a organizátor sportovních akcí v orientačním běhu. V letošním roce dosáhl životního jubilea 75 let.