Vypsány jsou kategorie mužů, žen a smíšených dvojic. Přihlášky: Lubomír Šípek – telefon: 603 497 497, e-mail: sipek.lubomir@seznam.cz. Startovné je 120 Kč za dvojici. Podrobnosti o volných termínech na webu www.startrychnov.cz.