KDE: Dobruška

Motivy vytvořených prací se mohou týkat osoby Františka Kupky (například portrét), jeho rodiny a domu, dobrušských památek, malířovy tvorby (včetně, nebo možná zvláště té abstraktní) nebo filmu Francek o mládí Františka Kupky prožitém v Dobrušce. Děti se mohou zúčastnit samostatně nebo v rámci školy. Organizátory potěší, pokud vyučující výtvarné výchovy či dějepisu o soutěži žáky a studenty informují a zapojí se celé třídy. Z vítězných obrázků se sestaví stolní kalendář města pro rok 2022.