K místu se vztahují pověsti o životě poustevníka Ivana a úkrytu Českých bratří před pronásledováním. Altán, ke kterému vede svahem přístupová stezka, je příjemným odpočinkovým místem s výhledem do údolí. Od romantické vodní plochy s ostrovem vede trochu strmějším výstupem značená stezka k bývalému lázeňskému a výletnímu místu Studánka.

Tamního vydatného prameniště bylo využíváno k lázeňským účelům. Nad jednou ze studánek stojí zděná kaple, která počátkem 20. století nahradila původní dřevěnou stavbu.