Komisionální kontrolou a přezkoušením přejezdového zabezpečovacího zařízení, provedeném bezprostředně po nehodě, bylo zjištěno, že v době srážky bylo zařízení plně funkční a nemohlo být příčinou dopravní nehody.