Jednalo se o menší událost, při které neunikaly provozní kapaliny, ani nebyl nikdo zraněn. Vozidla překážela na komunikaci, proto hasiči řídili kyvadlově dopravu do doby, než byla vozovka zprůjezdněna.