Jedná se o 54 případů. Je to velký nárůst oproti minulým letem. V loňském roce za stejné období zaznamenali policisté 28, v roce 2012 jen 17 událostí. Povětšinou dojde ke srážce se srnou, srncem či zajícem.

Případy policisté dokumentují nejen na nejfrekventovanějších komunikacích našeho okresu jako je silnice číslo I/11 Třebechovice – Rybná či silnice  číslo I/14 Sopotnice – Spy.  Nehody se stávají mimo města a vesnice, ale i na komunikacích podél luk, polí, na která zvěř přes silnice migruje, nevyjímaje ani lesní lokality. Tyto „rizikové" oblasti se  nacházejí nejen v horách a podhůří, ale v rámci celého regionu.

Pokud střetu řidič nezabrání a stane se nehoda, měl by ihned poté zapnout výstražné blikače a postavit na silnici varovný trojúhelník.

Dojde-li při střetu dopravního prostředku se zvířetem ke smrti zvířete, je řidič povinen nahlásit to mysliveckému hospodáři dané honitby, který přijede a označí uhynulé zvíře žlutou plombou.
Nejjednodušší postup je ohlásit událost na linku 158. Operační důstojník na místo vyšle dopravní policii. Ta spolu s operačním důstojníkem ví, koho v těchto případech kontaktovat, aby zvíře ze silnice bezpečně odklidil.

Usmrcené či zraněné zvíře by motorista určitě neměl ze silnice sám odklízet. Zaprvé by mohlo být nemocné, což laik nepozná, zadruhé může poraněné zvíře člověka ošklivě poranit. Zvíře také nikdy nenakládejte do auta. Mohlo by to být posouzeno jako trestný čin pytláctví.