Dopoledne vyjížděli do Panské Habrové, kde na silnici překážela ulomená větev. Odpoledne odstraňovali spadlý strom ze silnice ve Zdobnici a další v Janově - Tisu, kde popadaly i dráty elektrického vedení.