Hasiči pomohli majitelům s odstraněním vody a vykopali strouhu pro odtok dešťové vody.