Policisté již nemusejí řešit méně závažné nehody, a tak se dostanou rychleji na místa, kde je ohrožen život a zdraví. Vytvoří se i větší prostor pro preventivní činnost.

Na vybraných čerpacích stanicích regionu si mohou řidiči vyzvednout informační kartičku, z níž se dozvědí, kdy jsou povinni volat policisty k nehodě a kdy ne. „Jak říká slogan letáku U všech nehod být nemusíme, chceme být tam, kde jde o životy a zdraví,“ uvedl za Policii České republiky Jan Čížkovský.

Informační kartičky lze také stáhnou na webových stránkách policie. Kartička je ve formátu, který může mít řidič stále u sebe.

Podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou účastníci dopravní nehody povinni oznámit nehodu, pokud při ní dojde k usmrcení nebo zranění osoby, nebo hmotné škodě přesahující sto tisíc korun. Dále tak musí učinit při poškození pozemní komunikace, při zničení její součástí či příslušenství, ke škodě na obecně prospěšném zařízení, životní prostředí a majetku třetí osoby s výjimkou škody na vozidle. V tomto případě není rozhodující, zda je vozidlo majetkem řidiče, leasingové společnosti nebo zaměstnavatele a podobně.

Účastníci události, která nebude splňovat zákonné podmínky pro oznámení policii, jsou povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Záznam je nutné podepsat a neprodleně odevzdat pojistiteli. Tiskopis by měl každý řidič vozit s sebou ve vozidle, aby se tak vyhnul zbytečným komplikacím.