"Vzhledem k tomu, že se nevědělo, o jaké chemické látky se jedná, byl celý objekt vytyčený jako nebezpečný prostor a následně střežen. Různé láhve s neznámou tekutinou byly zajištěny a putovaly ke znaleckému zkoumání, které provedl Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Ze znaleckého posudku vyplynulo, že se jedná o povolené přípravky na ochranu rostlin při hubení škůdců. Jelikož policisté nezjistili žádné podezření z trestného činu, přestupku ani jiného správního deliktu, spis uložili," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Policie přitom varuje, aby lidé s neznámými látkami manipulovali se vší opatrností, vždy používali ochranné prostředky a odvezli je na separační dvůr, kde budou bezpečně zlikvidovány.