„V chodbě obytného domu byla rozsypána neznámá látka. Hasiči zjistili, že se jedná o síran amonný, který se využívá jako hasivo. Zřejmě tedy někdo v chodbě vystříkal práškový hasicí přístroj,“ konstatovala mluvčí hasičů Martina Götzová a sdělila, že se nejednalo o látku toxickou a obyvatelé domu nebyli ohroženi.