Zvíře se – nejspíše po srážce s vozidlem – chovalo velmi dezorientovaně, točilo se zmateně dokola, až jednoho z projíždějících u Lipovky napadlo zavolat na Městskou policii. Hlídka na místo zavolala hajného, který se o srnu postaral. (ira)