Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u mladíka negativní, ale test na přítomnost návykových látek byl pozitivní. Po řádném poučení hlídka muže vyzvala k lékařskému a toxikologickému vyšetření spojenému s odběrem krve a moče, kterému se podrobil v rychnovské nemocnici. ⋌(kac)