Dlouholetí příslušníci HZS převzali medaile „Za věrnost“.
Dlouholetí příslušníci HZS převzali medaile „Za věrnost“