Úspěšně ji resuscitovali a po příjezdu zdravotnické záchranné služby ji předali do péče lékaře.