Hasiči na místě naměřili hodnotu koncentrace oxidu uhelnatého, který unikal z plynového kotle. V té době se v restauraci nacházelo asi deset osob, které místo opustily, na bolesti ani nevolnost si nikdo nestěžoval.

Za dalším únikem zamířili hasiči do Kostelecké Lhoty. Spolu s majitelem provedli průzkum celého objektu, změřili koncentraci pomocí detektoru. Kotle byly vypnuty, objekt byl odvětrán. Hasiči naštěstí hodnoty metanu nenaměřili.

Oba majitelé nechají provést revizi zařízení.