„O celé situaci byly vyrozuměny orgány ochrany přírody. Jednotky nasadily na zachycení látek norné stěny, zasypávaly skvrnu sorbentem a postupně ji odebíraly. V neděli hasiči místo opět zkontrolovali, místo zásahu si převzal pracovník příslušného odboru životního prostředí,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

„Šetřením na místě bylo potvrzeno znečištění toku ropnými látkami, dle informace HZS se jednalo o motorovou naftu v množství cca do 20 litrů. Původce znečištění nebyl zjištěn, jednalo se zjevně o jednorázový únik ropných látek z dešťové kanalizace města, do které je svedena řada subjektů, nemovitostí a zpevněných ploch. Šetřením na místě nebyl zdroj znečištění identifikován. Znečištění bylo zachyceno pomocí norných stěn instalovaných v místě výusti kanalizace do toku. Úhyn ryb a vodních živočichů nebyl zaznamenán,“ sdělila Jana Jandová z České inspekce životního prostředí.