JIŘÍ VÁCLAVÍK
vyšetřovatel rychnovských hasičů
Můj názor je, že sněmovna měla být rozpuštěna, protože za současné situace nemá smysl podporovat jakýkoli další úpadek slušnosti, morálky, sebereflexe a zodpovědnosti. Nevidím jediný důvod, proč bychom měli štědře financovat někoho, kdo má na této situaci obrovský podíl. Růžově však nevidím situaci ani po nových volbách. Nelíbí se mi celkově náš politický i volební systém, zkaženost a prohnilost některých lidí, vymírání morálky, ztráta vlastenectví, zdravého ducha, obyčejného selského rozumu, stálá honba za penězi. Z toho, co se momentálně kolem mne děje, jsem neskutečně znechucen. Skoro si začínám myslet, jestli by nebyl pro naši společnost lepší nějaký osvícený diktátor, místo samozvaných vykladačů demokracie.
Verdikt: ANO

FRANTIŠEK KINSKÝ
majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí
Rozpuštění, nerozpuštění sněmovny je choulostivá a navýsost politická otázka. Zleva se ozývají hlasy – rozpustit! Protože za současného stavu zajišťují volby jednoznačné vítězství levice. Ale. Vždy se nějaké objeví. Má levice vůbec připravený reálný a  ne populismem a líbivými hesly prošpikovaný program jak dál? Nemá. Nic jsem neslyšel, ani neviděl. Takže rozpuštění sněmovny zleva je opět jen populistické volání. Vědí, co chce nespokojená veřejnost slyšet, ale ví, že třípětinovou většinu ve sněmovně dohromady nedají. Takže se nejedná o nic jiného než slova, slova, slova. Pravice chce vládnout dál, takže ta taky nechce sněmovnu rozpustit. Ví, že by volby v tuto dobu prohrála a potřebuje čas se z otřesu otřepat. Volič, má poměrně krátkou paměť a za rok se mohou preference přece jenom trochu, i když ne zásadně, změnit. Každé procento navíc je přece dobré. Z této „optimistické" úvahy vyplývá, že k rozpuštění sněmovny určitě nedojde. A pokud se jedná o můj osobní názor je to dobře. Protože je třeba mít demokratickou hráz proti nehorázným experimentů a svévolnému jednání našeho pana prezidenta. Jmenováním prezidentské vlády počínaje, a jednou nevím čím konče. Jaká je tedy má odpověď? K rozpuštění sněmovny nedojde, protože to sněmovna sama nepřipustí. A z mnoha důvodů je to o malinko lepší řešení, než aby se sněmovna rozpustila.
Verdikt: SPÍŠE NE

PAVEL ŠTĚPÁN
vedoucí Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce
Ideální stav by byl „Rozpustit a vypustit", ale to asi systém parlamentní demokracie nezná. Takže je třeba se podle mého názoru přiklonit k variantě, která by měla vést k novým volbám. Vždyť teď stejně žádné zákony nikdo neschvaluje, sněmovna nepracuje a ani se není schopná na ničem domluvit a nové vládní návrhy jsou téměř neprůchozí. Takže já bych jí klidně rozpustil, ale asi až po prázdninách, aby si poslanci mohli „dostatečně" odpočinout.
Verdikt: ANO

Porotci se většinou shodli na jasném verdiktu. Sněmovna podle nich měla být rozpuštěna. Jen jeden hlas vyzněl spíše pro zachování současné Sněmovny, avšak nikoliv kvůli politické „spravedlnosti" či morálce.