Co s ním? Takzvané brownfieldy jsou ostudou mnoha měst, ale i obcí, pro které se staly téměř neřešitelným problémem. Jejich likvidace stojí desítky milionů, které zvlášť menší obce s omezeným rozpočtem prostě nemají. A na rozhazování zřejmě nemají ani jejich soukromí majitelé, soudě podle stavu, v jakém se stavby nacházejí.

Jsou smutnou připomínkou toho, jak jsme se zachovaly k odkazu našich předků, ale i pozůstatkem nepovedené privatizace bývalých věhlasných fabrik. Některé podniky pak jednoduše semlela doba.

Zkrachovalá fabrika Perla v Doudlebách nad Orlicí
Bývalá fabrika dál straší v Doudlebách nad Orlicí. Perlou není už dávno

I když z Rychnovska tyto ostudy pomalu mizí, je tu stále dost co napravovat. Žádnou parádu určitě nedělají například Skuhrovu nad Bělou trosky Růženiny huti či v Doudlebách velký zdevastovaný areál Perly, který je rovněž v soukromém vlastnictví.

Příklad, že se i z brownfieldu může zrodit něco užitečného, však teď ukázalo Orlické Záhoří. To z bývalé peletkárny díky dotaci právě na likvidaci brownfieldu vybudovalo to, co mu dlouhá léta chybělo – kulturní dům s víceúčelovým sálem, pořádnou zbrojnici pro hasiče a další potřebné zázemí. Když se chce, tak to jde. I na vesnici.