FRANTIŠEK KINSKÝ, potomek české šlechty a zastupitel Kostelce n. O.
V první chvíli, i v čase následujícím, jsem patřil k rozhodným odpůrcům přímé volby prezidenta. Zdála se mi být zbytečnou a nákladnou další volbou už v tak převoleném životě prostého občana. Volíme si zástupce do parlamentu a senátu, tak ať oni zprostředkovaně volí našeho prezidenta. Tak jsem uvažoval a určitě jsem nebyl jediným. Když jsem ale viděl, kdo všechno se o uvolněné křeslo presidenta hlásí, začal jsem mít dojem, že je nutné abych svůj hlas odevzdal, protože i když bude zvolen někdo, komu bych já hlas nikdy nedal, tak  abych měl čisté svědomí, že jsem svého kandidáta podpořil. A jaký kandidát nakonec zvolen bude? Možná to nebude ten můj, ale to se pak nedá nic dělat, rozhodl vox populi vox Dei, hlas lidu, hlas Boží, jsme součástí demokratické společnosti a musíme se podvolit většině. A zda to bude ten nejlepší? Na to lze říct jediné, pokud nepůjdeme volit, nestěžujme si. Pokud půjdeme a nevyhraje to ten náš, prohráli jsme. Ale třeba příště už vyhrajeme.
Verdikt: ANO

JIŘÍ VÁCLAVÍK, vyšetřovatel RK hasičů
Ano, jsem. Domnívám se, že Česká republika potřebuje novou vlnu opravdové demokracie a tolerance. Jsem příznivcem obecného referenda ke všem důležitým otázkám dalšího směřování ČR. Zrovna tak jsem pro spravedlivé trestání viníků určitých problémů, pro postupné odebírání moci politickým stranám a posílení pravomocí obyčejných lidí (celkovou změnu systému) i případnou změnu ústavy. Přál bych si, aby lidé v naší zemi měli sílu zvolit si vhodného kandidáta, ale myslím si, že se v této, pro mě neudržitelné a korupcí prolezlé době, při výsledném hlasování projeví touha lidí po změně a možná i jistá forma protestu či revolty. Nechme se však překvapit.
Verdikt: ANO

VĚRA ZAŇKOVÁ, Vedoucí knihovny Častolovice
Na tuto otázku nedovedu jednoznačně odpovědět, co je správné, zda přímá či nepřímá volba, jelikož si nejsem zcela jistá, co je lepší. Jako věc pozitivní vidím asi to, že je možnost vybírat z daleko většího počtu kandidátů. A zda lidé zvolí toho správného člověka, to ukáže až čas.
Verdikt: NEVÍ

YVONA BŮŽKOVÁ, ředitelka, ředitelka SŠZE a SOU CHKT Kostelec. n. O.
S možností přímé volby prezidenta jsem spokojená, protože prezidenta vnímám spíše jako osobu, která je reprezentantem republiky, než jako osobu politickou. Z tohoto důvodu si myslím, že volba prezidenta patří do rukou občanů a ne politikům v parlamentu a senátu.  I když připouštím, že výběr není jednoduchý. Zároveň mám z diskuzí v mém okolí pocit, že občané přistupují k volbám zodpovědně a že výsledek volby bude odrážet sílu uvažování občanů.
Verdikt: ANO

Většina porotců je s přímou volbou prezidenta spokojena.