Během posledních dvaceti let v podobných anketách oba východočeské kraje obsazují pravidelně stupně vítězů. Ačkoli i po vyhraném mistrovství světa v hokeji škarohlídi ztrpčují oslavy fanouškům okřídlenou floskulí, že navzdory jejich křepčení chleba stejně levnější nebude, vědomí, že žijete na lepším místě než sousedi a jste spokojenější, prostě zahřeje. A ten chleba alespoň víc zachutná, i když vyjde stejně draho jako jinde.

Lidi u nás prý těší péče o děti, spolehlivé či alespoň spolehlivější zdravotnictví či bezpečnost. Ale život ve skutečnosti není idylický jako v příbězích Boženy Němcové, lidské osudy kráčejí svými svéráznými cestami a na názory vědců a průzkumníků se nikdy neohlíží. A tak jsou paradoxně pachateli zatím jediných dvou letošních vražd v našem kraji v jednom případě matka, která zavraždila své dítě, a ve druhém případě otec, který připravil své děti o matku.

I to potvrzuje, že spokojenost každého z nás neleží ve statistikách a výsledcích průzkumů, ale v klíně, v náruči a rukou každého z nás. A že nejlepší věci jsou prostě zadarmo.