více >>
Deník

Naši prvňáci: Základní škola Masarykova, Rychnov nad Kněžnou

Škola nabízí vzdělávání talentovaných žáků jako jediná v kraji a je jedna z mála v České republice. Budova stojí v ulici U Stadionu 1488 v těsné blízkosti zimního stadionu a školní jídelny. Pavilon obývají žáci 1. až 5. ročníku. Žáci druhého stupně navštěvují budovu v Masarykově ulici č. 563.

ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou - děti z 1. A.

Škola dlouhodobě spolupracuje s Mensou ČR. Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Jedná se o nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem vznikla i Mensa České republiky, která funguje po rozpadu federace z Mensy Československo. Byla založena v roce 1989.

ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou - děti z 1. B.

V každém ročníku jsou pro žáky ze širokého okolí otevírány i standardní třídy. Jednotlivé třídy jsou zařízeny nastavitelným školním nábytkem, ve všech třídách je interaktivní tabule. Dále se ve škole nachází tělocvična, počítačová učebna, multimediální učebna s interaktivní tabulí, herny školní družiny a keramická dílna. Informace a aktuality jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách školy.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Roveň, Rychnov nad Kněžnou.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky