více >>
Deník

Naši prvňáci: Základní škola České Meziříčí

Základní škola má díky architektům, kteří vytvořili nadčasovou stavbu, široké světlé chodby a velké prostorné učebny. Škola je již sice starší dáma - v roce 2015 oslavila 80 narozeniny, ale nikterak si nezadá s novými budovami stavěnými nedávno.

Základní škola České Meziříčí - 1. A.

Třídy jsou vybaveny novým, výškově stavitelným nábytkem a skříňkami na pomůcky. Nemůžeme opomenout i novou techniku - počítače a projektory, které umožňují vyučujícím zpestřit hodiny. Škola vlastní hudební učebnu, kde se mimo vyučování scházejí i školní 3 sbory, na které je škola velmi pyšná. O letošních prázdninách na škole začaly stavební práce, které by měly přispět k modernizaci budovy.

Základní škola České Meziříčí - 1. B.

V rámci stavebního projektu dochází k modernizaci učebny fyziky a chemie, jazykové učebny, k modernizaci učebny pro pracovní činnosti. Dále před školou vzniká venkovní učební prostor, který bude využíván pro výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodovědy, prvouky a dalších předmětů za pěkného počasí, případně tento prostor bude sloužit jako odpočinková zóna pro potřeby školní družiny. Ukončení celé stavby, včetně dovybavení učeben, je stanoveno na konec dubna 2020.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Opočno.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky