více >>
Deník

Snažíme se o optimální prostředí pro rozvoj dítěte

Mateřská škola Přepychy je umístěna na kraji obce Přepychy směrem na Opočno ve velmi klidném prostředí, části zvané „V domkách“.

Mateřská škola Přepychy.

Jednopodlažní objekt s plochou střechou se začal budovat v roce 1976. Dne 1. ledna 1979 byla stavba dokončena a od 2. ledna 1979 uvedena do provozu. V roce 2003 se mateřská škola sloučila se základní školou v Přepychách a vznikla tak Základní škola a mateřská škola Přepychy. Jedná se o tzv. „jednotřídku“, kde všechny děti různých věkových kategorií navštěvují jednu třídu. Kapacita mateřské školy je 28 dětí. „Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „NÁŠ ROK“. Záleží nám na pohodě dětí, volíme inspirující program s integrovanými bloky, opírajícími se o hru, jako přirozenou aktivitu dítěte. Naší snahou je vytvářet optimální prostředí pro rozvoj osobnosti dítěte, pro uspokojování jeho individuálních potřeb,“ říkají vyučující učitelky.

Z budovy školy je možno vstoupit přímo na přilehlou zahradu, která byla na jaře roku 2015 revitalizována. Děti mohou využívat ke hrám různé prolézačky, pískoviště atd. „Našim hlavním cílem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro jeho další rozvoj a učení,“ dodávají vyučující.

Příště představíme další předškoláky.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky