více >>
Deník

Pohádka pohladí duši a je branou do dětské fantazie

Mateřská škola Sluníčko v Rychnově nad Kněžnou je dvoutřídní škola s velkou vybavenou zahradou, umístěna blízko centra města ve školním areálu spolu se školní jídelnou, Základní školou Masarykova a zimním stadionem. Nedaleko školky se nachází dopravní hřiště, městský park. Kapacita školy je 50 dětí.

MŠ Sluníčko, Rychnov nad Kněžnou (Javornická 1379)

Mateřská škola je v provozu od roku 1977. Název Sluníčko nese od roku 2003, kdy přešla do právní subjektivity.
Ve školce jsou dvě třídy. V prvním patře je třída s názvem Berušky, laděná do červené barvy, ve druhém patře třída s názvem Motýlci, laděná do barvy oranžové. Třídy jsou prostorné, světlé, vybavené novým nábytkem.

MŠ Sluníčko Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1379

Název školního vzdělávacího programu je „Se Sluníčkem do pohádky“. „Pohádka, jako výchovný prostředek, je pro děti velice vhodná, přirozená a zábavná. Podněcuje zvídavost a díky ní se děti dostávají do světa, ve kterém se snadným způsobem něco dozví, naučí. Poznají, že dobro zvítězí nad zlem, což je uklidní a dodá jim odvahu. V pohádce se děti mohou uvolnit ze zákonitosti dnešního světa, což podporuje jejich zdravý vývoj. Učí se základní společenské zákonitosti (být pravdomluvný, pracovitý aj.), pohádka rozvíjí rozumové schopnosti, slovní zásobu, vyjadřování, ale také cit a charakter,“ říkají vyučující učitelky.

Příští týden představíme MŠ Voděrady.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky