více >>
Deník

Naši prvňáci: ZŠ a MŠ v Olešnici v Orlických horách - olešnická malotřídka

Jsme malotřídní venkovská škola, která je postavena v centru obce a obklopena bohatou přírodou Orlických hor. Naším cílem je vytvořit dětem takové prostředí, aby chodily do školy rády.

Děti ze ZŠ Olešnice v Orlických horách.

Velikost školy a její zařízení nám umožňuje připravit pro děti příjemnou atmosféru, rozvíjet jejich tvořivost a představivost. Respektujeme osobnost každého dítěte a díky malému počtu žáků v jednotlivých třídách jsme schopni nabídnout každému z nich ten nejvhodnější způsob výuky a přístupu. Žáci jsou stále vedeni ke spolupráci s ostatními spolužáky, což je také součástí názvu našeho ŠVP („Společně to dokážeme“). Skupinová práce je každodenní součástí vyučování malotřídních škol. Při výuce ve spojených ročnících je dítě vedeno k samostatnosti, spolehnutí se samo na sebe, umět si poradit s problémem a vyřešit ho. Nadané děti nižších ročníků mohou během hodiny pracovat s žáky vyšších ročníků. Zároveň se snažíme žáky co nejlépe připravit na přechod do jiné školy na druhý stupeň.

Děti ze Základní školy Olešnice v Orlických horách.

Vzhledem k naší poloze podporujeme v dětech kladný vztah k přírodě a tento vztah všemi prostředky rozvíjíme. Využíváme k tomu naši krásnou školní zahradu, kde mají děti nejen prostor pro pohyb a sport, ale také pro užitkové využití. Během školního roku organizujeme pro děti lyžařský výcvik a mnoho dalších zajímavých akcí a výletů. Žáci se pravidelně účastní akcí pro veřejnost (vítání občánků, rozsvícení vánočního stromku, setkání seniorů, Majáles). Tou nejznámější akcí je naše „Strašidelná škola“, kdy se poslední říjnovou sobotu v podvečer škola promění v sídlo strašidel a duchů. Každoročně ji navštíví stovky lidí. Odvážní návštěvníci si mohou projít celou školou a prohlédnout strašidelné sklepení, podzimní dekorace, strašidelné výrobky a svítící dýně.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Slatina nad Zdobnicí.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky