více >>
Deník

Základní škola Deštné v Orlických horách

Základní škola je nově od září 2019 sportovní školou. Do školy docházejí žáci nejen z Deštného, ale i z blízkých či vzdálenějších okolních obcí. Pro tyto žáky škola zajišťuje dopravu do budovy školním autobusem. Žákům, kteří do školy dojíždějí a nemohou využívat možnosti školního autobusu, škola na dopravu finančně přispívá.

Základní škola Deštné v Orlických horách - 1. a 2. třída.

Za budovou školy mají žáci k dispozici basketbalové a fotbalové hřiště, sportovní areál. V zimním období probíhá v lyžařském areálu v Deštném výuka lyžování, do které vyučující zapojují žáky od 1. ročníku. V letním období mohou žáci využívat možností lanového centra v Deštném. Díky partnerům školy je pro žáky využívání zimního areálu i areálu lanového centra bezplatné.

Základní škola Deštné v Orlických horách - 3., 4. a 5. třída.

Žákům je k dispozici školní knihovna, knihovna elektronických materiálů, internetové připojení, interaktivní tabule. Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu “Šťastná škola“. Tento vzdělávací program klade důraz na výuku českého jazyka, cizího jazyka, informatiky, matematiky a tělesné výchovy.

Příště představíme další prvňáčky.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky