více >>
Deník

Naši prvňáci: Základní škola Solnice

Základní škola Solnice je tradiční obecní škola s bohatou historií. Současný školní areál vznikal postupně v několika etapách.

Základní škola Solnice - žáci z 1. A.

Nejstarší část budovy byla dokončena v roce 1923. Ta poté prošla několika významnými stavebními i společenskými proměnami. Před koncem 2. světové války byla načas uzavřena. V 70. letech 20. století byly přistaveny odborné učebny přírodopisu, chemie a fyziky, několik učeben pro 1. stupeň a školní družina. V té době škola stále neměla vlastní tělocvičnu, i když ji navštěvovalo historicky nejvíce žáků - 520. Nejrozsáhlejší přístavba proběhla v letech 2000-2002. Škola získala novou školní kuchyni a jídelnu, vlastní tělocvičnu, školní družinu, školní dílny a žákovskou kuchyňku. Mezi budovami byl vybudován odpočinkový dvůr. V roce 2006 prošla historická budova rozsáhlou rekonstrukcí, dostala novou střechu a fasádu.

Základní škola Solnice - žáci z 1. B.

Školní vzdělávací program má název „Moje škola“. Ten se zaměřuje na osobnostní výchovu a spolupráci mezi lidmi, komunikaci, výchovu k toleranci a odpovědnosti, na zajištění kvalitního základní vzdělání pro studium i pro život, na vytvoření příjemného a bezpečného místa pro všechny, kteří do školy patří a podporuje tradice školy.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Kvasiny.

Dále z vašeho Deníku