více >>
Deník

Naši prvňáci: Základní škola Opočno

Základní škola v Opočně se skládá ze tří budov: Budova školy čp. 4, Trčkovo náměstí, Budova školy čp. 11, Trčkovo náměstí a Budova školy čp. 313, Nádražní ulice.

Základní škola Opočno - třída 1. A.

Budova školy čp. 4 na Trčkově náměstí je nejstarší školní budova ve městě, postavena již v roce 1865. Brzy nepostačovala, proto byla přestavěna a byla v ní umístěna obecná škola. Do první třídy obecné školy tehdy chodilo 50 dětí. V letech 1902/1903 byl od třetí třídy vyučován německý jazyk jako nepovinný předmět. Dnes jsou v této budově umístěny první a druhá třída, školní družina, kuchyňka pro výuku vaření. Školní dvůr je pěkně upraven pro hry dětí. V Budově čp. 11 dnes najdeme učebny třetí, čtvrté a páté třídy, žákovskou knihovnu, odborné učebny na výuku informatiky a reedukace.

Základní škola Opočno - třída 1. B. 

V Nádražní ulici nalezneme ředitelství školy, odborné učebny pro žáky, tělocvičnu, žákovskou a učitelskou knihovnu, školní kuchyň s jídelnou. Škola se stále modernizuje, aby splňovala požadavky na moderní výuku a vzdělávání. Projekty školy: Dětský den, Den Země, Osobnosti čtou dětem, Projektový den Vánoce, Den s IZS, Den zdraví 1. stupeň, Den zdraví 2. stupeň, Program Ovoce do škol, Olympiáda úspěchů, S počítačem v každém věku.

Příští týden představíme Základní školu Lípa nad Orlicí.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky