více >>
Deník

Naši prvňáci: Základní škola Lípa nad Orlicí

„Škola by neměla být pouze místem povinného školního vzdělávání v rámci zákonem stanovených norem - škola se musí vrátit ke své téměř již zapomenuté roli - musí se stát přirozeným centrem komunity, přirozeným centrem vzdělávání a zprostředkovávaného i aktivního poznávání nejen dětí, ale i dospělých,“ říkají vyučující.

Základní škola Lípa nad Orlicí.

Cílem školy je poskytnout dětem základy všeobecného vzdělání, vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat. Rozvíjet vztahy vzájemné spolupráce s rodiči a vytvářet takové podmínky, aby žáci i rodiče vnímali školu jako jejich vzdělávací, výchovné a společenské centrum.

Základní škola Lípa nad Orlicí. 

Cílem výuky je cesta od encyklopedických poznatků ke znalostem a dovednostem, které žák potřebuje pro život, aby se v něm dokázal uplatnit. „Usilujeme o kvalitní výuku angličtiny a to již v MŠ a nižších ročnících ZŠ. Podporujeme výuku na počítačích. Věříme, že hlavní motto školy „škola plná pohody“, bude to klíčové, co děti budou zažívat každý den,“ dodávají vyučující.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky