více >>
Deník

Čas trávíme na zahradě, objevujeme krásy přírody

Mateřská škola se nachází téměř v centru města Borohrádek, ale zároveň leží v blízkosti lesa a je obklopena rozlehlým parkem. Poloha budovy umožňuje bezpečné vycházky dětí do okolí a na nedalekou stezku.

MŠ Borohrádek.

Kapacita mateřské školy je 78 dětí. Třídy jsou prostorné a slunné. Všechny třídy jsou vybaveny dětským nábytkem. „K dispozici máme kvalitní hračky a didaktické pomůcky. Třídy jsou uspořádány na mnoho herních koutků a center aktivit. V centrech aktivit se děti věnují manipulaci s materiálem, výtvarným činnostem, konstruktivním hrám a experimentují. Pomůcky a hračky jsou postupně doplňovány novými a moderními. Děti se podílejí na výzdobě tříd, šaten a chodeb školky. Dětské práce jsou tak přístupné i rodičům,“ uvedly vyučující učitelky.

MŠ Borohrádek.

Děti využívají přilehlou zahradu a rozlehlý park ke spontánním pohybovým aktivitám. Zahrada má mnoho vzrostlých stromů a keřů, které naskýtají možnost stínu v teplých letních měsících. V roce 2017 prošla zahrada kompletní výměnou herních prvků a je tak plná podnětů a koutků určených k tvořivosti dětí, objevům a pokusům. „Naším přáním je využívat zahradu po co největší část dne a vést děti k tvořivosti a objevování krás přírody,“ dodaly učitelky.

Příští týden představíme děti z MŠ Láň Rychnov nad Kněžnou.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky