Cesty a prostředky, které přivedou k zájmu o historii, mohou být různé. A přivézt k ní může už ve velmi útlém věku třeba i koloběžka. Jako v případě Josefa Ptáčka z Dobrušky. Coby šestiletý kluk na ní dorazil jako první do cíle dětských závodů a za odměnu si domů odvážel ilustrované Jiráskovy Staré pověsti české.

"Začal jsem v knize listovat a možná i díky ní jsem se postupně dostal k historii," vzpomíná Josef Ptáček, v kterém pak ještě větší zájem probudily hodiny dobrého učitele dějepisu na základní škole.

Netrvalo dlouho a propadl i sběratelské vášni, opět úzce spjaté s historií. Dnes o ní sám píše. V roce 1991 si založil vlastní vydavatelství s názvem Expedice F. L. Věka. "Velká vydavatelství malé regionální publikace nebraly, nezajímalo je to. Takže jsem si založil malé regionální vydavatelství, kde vydávám věci, které jsem napsal sám, ale uveřejňuji i práce mých kamarádů. Vychází tak jedna knížka za rok," říká Josef Ptáček.

Zatím ta poslední - Město Dobruška sběratelsky vyšla k 700. výročí první zmínky o Dobrušce jako o městě a byla pokřtěna teprve v pondělí 14. září. Byla k ní uspořádána i výstava.

Cesta Josefa Ptáčka ke studiu historie přitom vedla oklikou. "Absolvoval jsem nejdřív průmyslovku, protože v Dobrušce bývalo zvykem, že člověk nejprve musí "něčím být", uplatnit se. Pak teprve táta řekl, že syn může jít studovat, co chce. Tělesnou výchovu a historii jsem tak šel studovat až poté," vysvětluje Josef Ptáček.

Jako zapálený dobrušský patriot se při svém bádání noří do minulosti právě tohoto města.

"Psaní je dřina, protože historik si musí všechno ověřovat z několika zdrojů, musí chodit po archivech, snažím se psát věci, které nikdo nikdy nepublikoval. Opisovat stále dokola to, co je už stokrát popsané, nemá smysl, škoda papíru. V Dobrušce mě zajímají osobnosti, které mohu "vykopat" ze zapomnění. Jako jsem to udělal v případě letců, kteří za druhé světové války létali v Anglii, a s dalšími osobnostmi. Je to v podstatě detektivka," tvrdí.

Díky takové detektivní práci už poodhalil minulost dvou desítek osobností. A spolu s Jaroslavem Šůlou připomenul i původ Marie Magdaleny Čudové - Novotné, babičky Boženy Němcové, v Křovicích, které jsou dnes součástí Dobrušky. A společně přinesli nové poznatky o životě F. V. Heka.

Je také autorem publikace Město Dobruška na starých pohlednicích a fotografiích (1866 - 1948), součástí edice Zmizelé Čechy byla jeho kniha Dobruška a Opočno, spolu s Jiřím Černým a Bohuslavem Škodou vydal publikaci 100 let železnice Dobruška - Opočno 1908 - 2008, dále popsal dějiny dobrušského pivovarnictví a zdejšího podnikání, jako spoluautor se mimo jiné podílel také na rozsáhlé publikaci Dobruška - příběh města a množství odborných článků vychází i v regionálních periodikách. Například v posledním Dobrušském vlastivědném almanachu poodkrývá osudy přírodního léčitele Jana Mikoláška a dobu jeho působení v Dobrušce.

Josef Ptáček (nar. 1945 v Opočně) patří mezi významné regionální historiky, vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a také speciální pedagogiku. Jak připomíná, v dobách totality působil v Kostelci nad Orlicí jako pedagog v polepšovně. Ke svému středoškolskému působení jako pedagog se znovu dostal až po roce 1989. Od roku 1991 má vlastní vydavatelství Expedice F. L. Věka, zabývá se regionální historií, především Dobrušky a Opočna, ale mezi jeho zájmy patří i sport.