Začátek je ve 14 hodin. Degustace jablek bude provedena jak ze starých, ale stále dobrých odrůd, na příklad Ontario, Boskoopské, Idared, Zvonkovo, tak i ze současně pěstovaných na příklad Rubín, Šampion, Melrose, Bohemia atd. Nebudou chybět ani nové rezistentní odrůdy, které se začínají na našich zahrádkách pěstovat. Tyto odrůdy mají tu významnou vlastnost, že se nemusí chemicky ošetřovat proti houbovým chorobám. Jedná se na příklad o odrůdy: Rosana, Rubinola, Gold Star, Selena, Zuzana, Topaz, Rajka, Rubinstep, Rezista a řada dalších. Jistě bude i zajímavé tyto vyjmenované odrůdy porovnat s novošlechtěnci, které byly vypěstovány ve výzkumném ústavu v Holovousích. Celá degustace bude v podstatě přehlídkou a porovnáním starých a nových odrůd, z kterých vyjde určitý výsledek a pro zahrádkáře rada, co by se mělo na našich zahrádkách v podmínkách Podorlicka pěstovat. Všichni pěstitelé vědí, že právě loňský rok byl na choroby abnormálně příznivý a mnoho jablek bylo tak zvanou strupovitostí znehodnoceno.

Vlastní hodnocení bude pozůstávat z pěti kriterií a to ze vzhledu, kvality slupky, jakosti dužiny – její trvanlivosti a celkové chuti. K ochutnávce je připraveno 31 odrůd jablek. Velikou výhodou této degustace bude ten fakt, že veškeré odrůdy jablek byly uskladněny v normálních sklepech bez umělého podchlazování, což dává daleko větší věrohodnost. Také i doba degustace byla záměrně vybrána až v měsíci únoru, protože dobře víme, že v létě a na podzim je ovoce a zeleniny dost, jinými slovy, vitamíny nikomu nechybí. V zimních měsících je ale situace jinačí, a proto chceme na našich zahrádkách pěstovat takové ovoce, které má dlouhou dobu konzumní zralosti a které nám za normálních skladovacích podmínek vydrží co nejdéle. Vlastní hodnocení se provádí anonymně. Čím více degustéru bude provádět ochutnávku, tím je hodnocení a pořadí nejlepších odrůd optimálnější. Proto pořadatelé zvou všechny zájemce do Častolovic, aby se určilo to nejlepšího ovoce, které bychom na našich zahrádkách měli pěstovat. Na závěr degustace bude proveden výklad s besedou o používání šetrné chemické ochrany na našich zahrádkách. Každý z přítomných obdrží nejen výsledky degustace, ale i doporučení k nejlepšímu pěstování ovocných stromků v našich podmínkách. Na ochutnávku s hodnocením jablek jsou zvaní všichni milovníci dobrého ovoce.

(jh)