Dagmar Pecková během svého vystoupení dokázala, proč plní velké koncertní sály po celé Evropě i mimo starý kontinent. Ke své pěvecké kvalitě přidává navíc něco, čím si získává ještě větší sympatie a obdiv – svoji bezprostřednost.

Tu zažila i Dobruška v podobě okamžité reakce na udělení stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj města profesoru Jaroslavu Šarounovi, který ji na pódiu doprovázel. Krátce poté, co dobrušský rodák převzal z rukou starosty města Petra Tojnara ocenění, řekla:
„Chtěla bych Jaroslavu Šarounovi pogratulovat k jeho medaili. Já jsem se dnes v Dobrušce vlastně tak trochu svezla na jeho slávě a mám zde svůj debut. Zpívám tu poprvé a doufám, že ne naposled."

S trochou nadsázky i vážně pak ještě pokračovala: „Pan profesor si mě hudebně vychoval a vidíte jeho šediny i málo vlasů. To je vlastně výsledek toho, jak jsem ho trápila. Ale už si zvykl a udělali jsme spolu velkou spoustu krásné muziky.  A já Ti Jaroušku za všechno děkuji."

Její slova o spolupráci s mnohaletým členem České filharmonie, pedagogem a hudebním skladatelem v jedné osobě se dokonale potvrdila během galakoncertu, v němž zazněla moravská lidová poezie v písních Leoše Janáčka a Klementa Slavického, v závěrečném bloku pak Písně potulného tovaryše od Gustava Mahlera.

Byla to opravdu spousta krásné muziky a publikum tu krásu náležitě ocenilo.

Potlesk sklidil i Jaroslav Šaroun – jak za doprovod hlavní protagonistky, tak za sólové provedení skladeb Leoše Janáčka a Sergeje Prokofjeva. Za připomenutí stojí nejen profesionální výkon, ale i slova dojatého klavíristy, která pronesl v poděkování za udělené ocenění: „Opravdu jsem se vždycky dobrušťákem cítil a je jen škoda, že se tohoto okamžiku nedožil tatínek, kterému na rozvoji Dobrušky nesmírně záleželo."

Třetí koncert Mezinárodního hudebního festivalu F.L.Věka je tedy minulostí. Byl velkým svátkem pro posluchače, kteří naprosto zaplnili hlediště, i pro samotné pořadatele a umělecký ředitel Pavel Svoboda měl neskrývanou radost, že jeho tříleté úsilí přináší čím dál větší ovoce.

Díky vynikajícím interpretům, které dokáže zajistit, se totiž zájem o koncerty neustále zvyšuje. A tak, přestože je letošní ročník teprve v polovině, už prozradil, že i napřesrok nic nesleví z nastoupeného trendu:  „Budeme se snažit, aby dramaturgie byla opět naprosto špičková. Dovolím si prozradit jenom jednu perličku. Příští rok zde ve Společenském centru v Dobrušce pravděpodobně vystoupí taková výjimka a jakési vybočení z klasické hudby – Ondřej Havelka a jeho Melody Makers."

Pořadatelé, vědomi si rostoucího renomé festivalu, nabídli jeho příznivcům už nyní možnost zakoupit dárkové poukazy na příští ročník, které mohou být krásným vánočním překvapením.