Bohatá a moudrá židovská tradice má několik způsobů, jak v dnešním světě žít a přežít. „A jedním z těchto způsobů je hrát židovské písně,“ uvádí Kateřina Hajdovská – Tlustá, která spolu s Alexandrem (Lesikem) Hajdovským působí v projektu Ester. Seskupení hraje a miluje židovské písně, pokládá je za poklad, o který stojí za to se rozdělit. V rychnovské synagoze vystoupí v rámci Poláčkova léta v úterý 6. července s pořadem Poklad židovských písní.
Program provází mluvené slovo, které posluchače seznámí s původem písní i s překladem textu. Celý pořad přibližuje zvláštní, a přesto blízkou židovskou kulturu, nábožensko-historickou tradici i její krásu a bohatství.

Lid Izraele byl v 1. století našeho letopočtu rozehnán svými nepřáteli do celého světa a od té doby bylo již mnoho pokusů, aby nejen Židé, ale i památka na ně byla zcela vyhlazena. Celá staletí svého vyhnanství chránili Židé svou tradici, své příběhy a písně. Právě ty žijí dodnes.
„Pokud se někdo nadchne pro nádheru a kouzlo kultury druhého národa, může to být současně i zážitek působící jako účinná prevence rasismu,“ uvádí dále Kateřina Hajdovská – Tlustá.

Za seskupení také přibližuje název Ester: „Je to rovněž název jedné z knih Bible. Jméno Ester v sobě zahrnuje tajemství, moudrost, pravdu i vítězství. V doslovném překladu znamená hvězdu nebo skryté tajemství.
Poselství příběhu Ester je toto: Kdo je proti Židům, ten se protiví samotnému Bohu. Někdy to vypadá, že vyhrává ten, kdo osnuje proti druhému vražedný plán. Konečný výsledek je ale v rukou Božích.“ ⋌ (zr