Codex gigas je největší rukopisná kniha světa. Byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století v podlažickém klášteře u Chrudimi.

Na zámek nyní proudí řada návštěvníků, kteří chtějí „obří knihu“ vidět na vlastní oči.

U exponátu příchozí čeká několikaminutová přednáška. V připravené televizi zhlédnou také dokument, který se knize věnuje.

„Přijeli jsme se podívat právě na tuto úžasnou knihu. Vidět ji ve skutečnosti není jednoduché. Nachází se totiž ve Švédsku, a to ji často nepůjčuje. Jsme rádi, že jsme viděli alespoň její velmi zdařilou repliku. Je to fascinující dílo. Každému doporučuji výsatvu navštívit,“ prozradila Marie Nová z Hradce Králové, jedna z návštěvnic unikátní potštejnské výstavy.