Na oslavy výjimečných kulatin pozvali rovněž zástupce obce a sponzorů. O kulturní program se postaraly děti z pohořské mateřské a základní školy. Úspěch sklidila výstava dobových fotografií z padesátileté historie zahrádkářské organizace.

Účastníci si vyslechli přednášku Jaroslava Matejska na téma „Ovocnářství v uplynulých 50 letech".

Předseda pohořských zahrádkářů Jaroslav Mervart (na snímku uprostřed) převzal z rukou místopředsedy územního sdružení Rychnov Rudolfa Filipa stříbrnou medaili za zásluhy o ČZS.