Svátky dřeva se ve městě poprvé uskutečnily na samém počátku třetího tisíciletí, letos napsaly už desáté pokračování. Jubilejní ročník nabídl průřez těmi předchozími a opět vzdal hold dřevu a jeho zpracovatelům. Jeho zpestřením bylo týdenní sochařské sympozium, při němž před zraky lidí na náměstí vznikly rozměrné sochy, jež ozdobí město.

„Před startem Svátků dřeva za sebou žamberské muzeum mělo průzkum, který se věnoval lidovým a uměleckým řemeslům zpracovávajícím dřevo v Orlických horách. Našli jsme mnoho takových řemesel a říkali jsme si, že by bylo zajímavé znát nejen historii, ale vědět, která z nich se do současné doby v našem regionu dochovala. A to byl důvod našeho pátrání. Zástupce se nám dařilo najít, kupodivu jsem našli i řemesla a názvy, které se pomalu vytratily z povědomí lidí. Říkali jsme si, že by bylo hezké, aby se řemesla přiblížila živými ukázkami. Postupně jsme začali vytvářet bohatou rodinu lidí, kteří se s námi začali scházet a dokladovat technologické postupy vzniku předmětů ze dřeva. Rozhodli jsme se, že budeme řemesla představovat a každý ročník jsme zasvětili nějakému řemeslu,“ připomíná historii vzniku akce vonící dřevem ředitelka muzea Marie Otavová.

A tak se postupně představili řezbáři, sochaři a betlemáři, loutkáři, výrobci hudebních nástrojů, nábytku, zástupci tradičních řemesel spjatých s lidským obydlím, tedy tesaři, šindeláři, podlaháři. K atraktivním tématům patřily dopravní prostředky nebo bednářské řemeslo a samozřejmě hračky.

A právě výrobci hraček byli také letos na žamberském Zámku hojně zastoupeni. Byl mezi nimi i Karel Pečenka z Hořic, který řemeslo převzal po otci a dědovi. Soustruží a vyřezává, na své stařičké dekopírce si vyřezal první betlém ve dvanácti letech. „Dělám zvířátka, žádné šavle, flinty. Hračka musí být výchovná. Táta mi kladl na srdce: ´nekaz děti, hračka kazí děti, když je nevhodná´. Dřív hračky navrhovali malíři, umělci, psychologové, musela mít nějaké funkce,“ připomíná Karel Pečenka.

Zájem byl také o umělecky pojaté představení práce kočárníků, konkrétně hamrování, práci dráteníka, kováře, hrnčíře či bednářů.

Anketa: Jak se daří řemeslům?


Karel Pečenka, Hořice
soustruží a vyřezává hračky

„Tohle řemeslo je na úbytě, už se to nikdo nechce ani učit. Měl bych to komu předat, ale oni nechtějí. Jeden syn je v Německu, druhý honí peníze. On to jakš takš umí, ale nedělá to. Až mu jednou poteče do bot a až bude přesycený penězi, tak snad.“


Marta Landová, Praha,
vyrábí panenky a světničky

„Maminka mě učila ruční práce, teď se ty tradice snažím předávat já. Učila jsem děti paličkovat i jiné ruční práce, ale nemají takovou trpělivost. Hlavně jsem učila vnučky, doufám, že ty v tom budou pokračovat. Myslím, že řemesla jsou upozaděná. Lidi snadno přijdou k věcem, koupí si je a nemají snahu si něco sami vyrobit, nemají ani čas a trpělivost.“