Učební metodika, při které nejsou vědomosti dětem pasivně předkládány, ale děti samy aktivně objevují a hledají odpovědi, je vzdělávacím programem v zahraničí nazývaným Step by Step a u nás funguje pod názvem Začít spolu. Mozaika je jedinou ZŠ na Rychnovsku, která se řadí mezi školy s tímto přístupem k výuce, program Začít spolu je zde na I. stupni zaveden už čtvrtým rokem. „Výuka je tímto způsobem pro děti zajímavější, když se mohou do vzdělávacího procesu aktivně zapojit, mají možnost se individuálně projevit,“ vysvětluje ředitelka školy Kamila Zemanová-Stieberová. Výstava obsahuje fotografie dětí z výuky i vyrobené předměty, ilustrující cestu za porozuměním fungování lidského těla. „Individuálním přístupem k žákům, ve třídách v malých kolektivech, škola dosahuje úspěchů i u dětí hodnocených pedagogicko-psychologickými posudky jako nevzdělatelné, mnoho z našich bývalých žáků jsou dnes vysokoškoláci“, hodnotí výsledky školy ředitelka.

(růž)