"Výstava představuje celkem na více než padesáti panelech dokumentaci života více než třiceti tisíc zajatců srbské, ruské, italské, rumunské a černohorské národnosti a jejich strážců. Více než 2500 zajatců vlivem zoufalých podmínek v táboře a v důsledku epidemií zemřelo," přibližuje výstavu její autor Petr Bergmann.

Během sobotního dne budou pro návštěvníky od 11 a od 13 hodin připraveny komentované prohlídky výstavy a od 15 hodin je na programu dernisáž spojená s pietním aktem na připomínku zajatců, kteří byli v zajateckém táboře v letech 1915 - 1918 zadržováni rakousko-uherskou armádou. "K rozpuštění zajateckého tábora došlo 3. listopadu 1918, proto je ukončení výstavy stanoveno symbolicky na stejný den po 100 letech," přidal zajímavou informaci Petr Bergmann.

Dernisáž a pietní akt proběhnou v místech někdejšího zajateckého hřbitova v Martínkovicích, čestnou stráž u památníku, který si postavili sami zajatci, budou stát členové Spolku vojenské historie v dobových uniformách. Krátké proslovy pronesou představitelé samosprávy a zástupci velvyslanectví států, jejichž občané byli v zajateckém táboře internováni, památku vojenských veteránů připomenou zástupci Svazu bojovníků za svobodu. Pietní akt zakončí modlitbou za zemřelé děkan broumovské farnosti Martin Lanži. Čestnou salvu na počest hrdinů a obětí válek vypálí členové Gardy polických ostrostřelců - spolek Radecký.

Po skončení dernisáže bude následovat varhanní koncert v provedení Adama Viktory a sopranistky Gabriely Eibenové v kostele sv. Martina a Jiří v Martínkovicích od 17 hodin.