Kulturní a sportovní akce, které se konají po celé republice, připomínají významná jubilea, zajímavá místa a osobnosti této doby i založení samostatné České republiky.

Součástí projektu je i aktuální výstava v Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Výstava byla připravena ve spolupráci se Státním okresním archivem Rychnov nad Kněžnou. Prostřednictvím archiválií a muzejních sbírek přibližuje průběh a vnímání 27. října 1918, tedy předvečeru vzniku republiky, na Rychnovsku. Výstava potrvá do konce října.